• مقدار کمی (حدود ۱ تا ۲ پمپ) از سرم را در کف دست ریخته و روی موی مرطوب (مویی که رطوبت آن توسط حوله گرفته شده است) به خصوص قسمت های میانی و انتهایی آن بمالید.
  • سپس مو را به شکل دلخواه حالت دهید. جهت سشوار کشیدن از حرارت کم استفاده کنید.